2b2 2biologiczno-chemiczny medyczny
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_chemia-10/ EU 317
r_chemia-19/ #c2b 311
religia-1/2 #2r2 306 wf-1/2 #2n1 sg1
wf-2/2 #2n2 sg2
wf-5/2 #2n4 002
wf-6/2 #2n5 b
wf-9/2 #2n3 001
wf-3/2 #2p1 sg1
wf-4/2 #2p2 sg2
wf-7/2 #2p4 002
wf-10/ #2p3 001
r_geografia-2/2 #2g1 315
r_fizyka-9/2 #2f2 210
2 8:55- 9:40 j.angielski-1/2 #A21 316
j.angielski-2/2 #A22 214
j.angielski-3/2 #A23 410B
j.angielski-4/2 #A24 112
j.angielski-5/2 #A25 414
j.angielski-6/2 #rA1 412
j.angielski-7/2 #rA2 407
j.niemiecki-9/2 #N21 413
r_chemia-10/ EU 317
r_chemia-19/ #c2b 311
religia-1/2 #2r2 406 r_chemia-10/ EU 314
r_chemia-19/ #c2b 311
r_geografia-2/2 #2g1 315
r_matematyka-4/2 #2m3 115
r_fizyka-9/2 #2f2 210
r_angielski-26/ #2j1 412
r_angielski-27/ #2j2 407
3 9:50-10:35 wf-1/2 #2n1 sg1
wf-2/2 #2n2 sg2
wf-5/2 #2n4 002
wf-6/2 #2n5 b
wf-9/2 #2n3 001
j.niemiecki-13/ #21N 408
j.niemiecki-15/ #23N 409
j.hiszpański-19/ #21H 406
j.francuski-21/ #21F 305
j.rosyjski-23/ #21R 208
r_chemia-10/ EU 317
r_chemia-19/ #c2b 311
r_geografia-2/2 #2g1 315
r_matematyka-4/2 #2m3 115
r_fizyka-9/2 #2f2 210
r_angielski-26/ #2j1 412
r_angielski-27/ #2j2 407
r_biologia-12/ KC 113
r_biologia-19/ #b22 110
wf-1/2 #2n1 sg1
wf-2/2 #2n2 sg2
wf-5/2 #2n4 002
wf-6/2 #2n5 b
wf-9/2 #2n3 001
j.niemiecki-13/ #21N 408
j.niemiecki-15/ #23N 409
j.hiszpański-19/ #21H 316
j.francuski-21/ #21F 305
j.rosyjski-23/ #21R 208
4 10:50-11:35 wf-3/2 #2p1 sg1
wf-4/2 #2p2 sg2
wf-7/2 #2p4 002
wf-10/ #2p3 001
j.angielski-11/ #21A 214
j.niemiecki-14/ #22N 413
j.niemiecki-16/ #24N 406
j.hiszpański-20/ #22H 207
j.francuski-22/ #22F 305
j.rosyjski-24/ #22R 208
r_biologia-12/ KC 113
r_biologia-19/ #b22 110
j.angielski-1/2 #A21 316
j.angielski-2/2 #A22 214
j.angielski-3/2 #A23 410B
j.angielski-4/2 #A24 112
j.angielski-5/2 #A25 414
j.angielski-6/2 #rA1 412
j.angielski-7/2 #rA2 407
j.niemiecki-9/2 #N21 413
matematyka-4/2 #2m2 115
matematyka-10/ #2m1 317
wf-3/2 #2p1 sg1
wf-4/2 #2p2 sg2
wf-7/2 #2p4 002
wf-10/ #2p3 001
j.angielski-11/ #21A 214
j.niemiecki-14/ #22N 413
j.niemiecki-16/ #24N 406
j.hiszpański-20/ #22H 316
j.francuski-22/ #22F 305
j.rosyjski-24/ #22R 208
5 11:45-12:30 j.polski-15/ WR 308
j.polski-16/ #2pp 215
r_biologia-12/ KC 113
r_biologia-19/ #b22 110
r_chemia-10/ EU 314
r_chemia-19/ #c2b 311
j.polski-15/ WR 008
j.polski-16/ #2pp 215
matematyka-4/2 #2m2 115
matematyka-10/ #2m1 317
6 12:50-13:35 j.polski-15/ WR 308
j.polski-16/ #2pp 215
r_geografia-2/2 #2g1 315
r_matematyka-4/2 #2m3 115
r_fizyka-9/2 #2f2 210
r_angielski-26/ #2j1 412
r_angielski-27/ #2j2 407
hist. i sp. JK 307 j.polski-15/ WR 008
j.polski-16/ #2pp 215
r_biologia-12/ KC 113
r_biologia-19/ #b22 110
7 13:45-14:30 matematyka-4/2 #2m2 115
matematyka-10/ #2m1 317
r_geografia-2/2 #2g1 315
r_matematyka-4/2 #2m3 115
r_fizyka-9/2 #2f2 210
r_angielski-26/ #2j1 412
r_angielski-27/ #2j2 407
zaj z wych EU 317 j.angielski-1/2 #A21 316
j.angielski-2/2 #A22 214
j.angielski-3/2 #A23 410B
j.angielski-4/2 #A24 112
j.angielski-5/2 #A25 414
j.angielski-6/2 #rA1 412
j.angielski-7/2 #rA2 407
j.niemiecki-9/2 #N21 413
r_biologia-12/ KC 113
r_biologia-19/ #b22 110
8 14:35-15:20 mat. stosow.-1/2 #2s1 203 fiz. lab. II-2/2 #2l1 210
el. prawa-5/2 #2e1 308
DSD-11/ #2d2 411
DSD-11/ #2d2 411
fiz. med.-13/ #2fm 213
hist. i sp. JK 307 chem. lab.-10/ #2c8 311
9 15:30-16:15     DSD-11/ #2d2 411    
Obowiązuje od: 29 stycznia 2018 roku (v.06)
Drukuj plan
wygenerowano 25.01.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum