2c2 2humanistyczny medialno-teatralny
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_wos Ko 306 j.polski JW 401 wf-1/2 #2n1 sg1
wf-2/2 #2n2 sg2
wf-5/2 #2n4 002
wf-6/2 #2n5 b
wf-9/2 #2n3 001
wf-3/2 #2p1 sg1
wf-4/2 #2p2 sg2
wf-7/2 #2p4 002
wf-10/ #2p3 001
r_geografia-2/2 #2g1 315
r_biologia-8/2 #b21 110
2 8:55- 9:40 j.angielski-1/2 #A21 316
j.angielski-2/2 #A22 214
j.angielski-3/2 #A23 410B
j.angielski-4/2 #A24 112
j.angielski-5/2 #A25 414
j.angielski-6/2 #rA1 412
j.angielski-7/2 #rA2 407
j.niemiecki-9/2 #N21 413
zaj z wych JW 401 r_wos Ko 306 przyroda-2/2 #2p9 113 r_geografia-2/2 #2g1 315
r_matematyka-4/2 #2m3 115
r_biologia-8/2 #b21 110
r_angielski-25/ #2j2 407
r_angielski-26/ #2j1 412
3 9:50-10:35 wf-1/2 #2n1 sg1
wf-2/2 #2n2 sg2
wf-5/2 #2n4 002
wf-6/2 #2n5 b
wf-9/2 #2n3 001
j.niemiecki-13/ #21N 408
j.niemiecki-15/ #23N 409
j.hiszpański-19/ #21H 406
j.francuski-21/ #21F 305
j.rosyjski-23/ #21R 208
r_wos Ko 306 r_geografia-2/2 #2g1 315
r_matematyka-4/2 #2m3 115
r_biologia-8/2 #b21 110
r_angielski-25/ #2j2 407
r_angielski-26/ #2j1 412
r_j.polski JW 401 wf-1/2 #2n1 sg1
wf-2/2 #2n2 sg2
wf-5/2 #2n4 002
wf-6/2 #2n5 b
wf-9/2 #2n3 001
j.niemiecki-13/ #21N 408
j.niemiecki-15/ #23N 409
j.hiszpański-19/ #21H 316
j.francuski-21/ #21F 305
j.rosyjski-23/ #21R 208
4 10:50-11:35 wf-3/2 #2p1 sg1
wf-4/2 #2p2 sg2
wf-7/2 #2p4 002
wf-10/ #2p3 001
j.angielski-11/ #21A 214
j.niemiecki-14/ #22N 413
j.niemiecki-16/ #24N 406
j.hiszpański-20/ #22H 207
j.francuski-22/ #22F 305
j.rosyjski-24/ #22R 208
r_wos Ko 306 j.angielski-1/2 #A21 316
j.angielski-2/2 #A22 214
j.angielski-3/2 #A23 410B
j.angielski-4/2 #A24 112
j.angielski-5/2 #A25 414
j.angielski-6/2 #rA1 412
j.angielski-7/2 #rA2 407
j.niemiecki-9/2 #N21 413
matematyka-4/2 #2m2 115
matematyka-10/ EU 314
wf-3/2 #2p1 sg1
wf-4/2 #2p2 sg2
wf-7/2 #2p4 002
wf-10/ #2p3 001
j.angielski-11/ #21A 214
j.niemiecki-14/ #22N 413
j.niemiecki-16/ #24N 406
j.hiszpański-20/ #22H 316
j.francuski-22/ #22F 305
j.rosyjski-24/ #22R 208
5 11:45-12:30 j.polski JW 401 hist. i sp. Bu 310 r_j.polski JW 401 r_j.polski JW 401 matematyka-4/2 #2m2 115
matematyka-10/ EU 311
6 12:50-13:35 j.polski JW 401 r_geografia-2/2 #2g1 315
r_matematyka-4/2 #2m3 115
r_biologia-8/2 #b21 110
r_angielski-25/ #2j2 407
r_angielski-26/ #2j1 412
r_j.polski JW 401 r_j.polski JW 401 j.polski JW 401
7 13:45-14:30 matematyka-4/2 #2m2 115
matematyka-10/ EU 311
r_geografia-2/2 #2g1 315
r_matematyka-4/2 #2m3 115
r_biologia-8/2 #b21 110
r_angielski-25/ #2j2 407
r_angielski-26/ #2j1 412
hist. i sp. Bu 310 j.angielski-1/2 #A21 316
j.angielski-2/2 #A22 214
j.angielski-3/2 #A23 410B
j.angielski-4/2 #A24 112
j.angielski-5/2 #A25 414
j.angielski-6/2 #rA1 412
j.angielski-7/2 #rA2 407
j.niemiecki-9/2 #N21 413
religia-1/2 #2r3 406
8 14:35-15:20 mat. stosow.-1/2 #2s1 203 el. prawa-5/2 #2e1 308
DSD-11/ #2d2 411
dzien. i PR-2/2 #2d8 207
DSD-11/ #2d2 411
przyroda-2/2 #2p8 212 religia-1/2 #2r3 406
9 15:30-16:15   teatr-3/2 #2t1 002 DSD-11/ #2d2 411    
Obowiązuje od: 29 stycznia 2018 roku (v.06)
Drukuj plan
wygenerowano 25.01.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum