315 Geografia
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 GL 3a1-2/2,3a2-2/2,3b1-2/2,3c1-2/2,3c2-2/3 r_geografia
GL 1a1 geografia
GL 3a1-2/2,3a2-2/2,3b1-2/2,3c1-2/2,3c2-2/3 r_geografia
GL 3a1-2/2,3a2-2/2,3b1-2/2,3c1-2/2,3c2-2/3 r_geografia
GL 2a1-2/2,2a2-2/2,2b2-2/2,2c1-2/3,2c2-2/2 r_geografia
2 8:55- 9:40 GL 2Ga geografia
GL 3b1 zaj z wych
GL 3a1-2/2,3a2-2/2,3b1-2/2,3c1-2/2,3c2-2/3 r_geografia
GL 3c2-2/3 przyroda
GL 2a1-2/2,2a2-2/2,2b2-2/2,2c1-2/3,2c2-2/2 r_geografia
3 9:50-10:35   GL 3c1-2/2 przyroda
GL 2a1-2/2,2a2-2/2,2b2-2/2,2c1-2/3,2c2-2/2 r_geografia
GL 1c2 geografia
GL 1b3 geografia
4 10:50-11:35 GL 1b1 geografia
      GL 2Gd geografia
5 11:45-12:30 GL 1c1 geografia
GL 3Gb geografia
  GL 3Gd geografia
 
6 12:50-13:35 GL 1a2 geografia
GL 2a1-2/2,2a2-2/2,2b2-2/2,2c1-2/3,2c2-2/2 r_geografia
  GL 3Ga geografia
 
7 13:45-14:30 GL 1b2 geografia
GL 2a1-2/2,2a2-2/2,2b2-2/2,2c1-2/3,2c2-2/2 r_geografia
  GL 3Gc geografia
 
Obowiązuje od: 29 stycznia 2018 roku (v.06)
Drukuj plan
wygenerowano 25.01.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum