1c1 1humanistyczny z elementami wiedzy o psychologii
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.niemiecki-12/ #12N 408
j.francuski-14/ #1fd 305
j.rosyjski-15/ #1rd 208
zaj z wych JR 308   religia-1/2 #1r3 008 j.polski SA 410A
2 8:55- 9:40 j.polski SA 410A j.polski SA 410A geografia GL 315 matematyka JZ 207 j.polski SA 410A
3 9:50-10:35 matematyka JZ 207 wf-4/2 #w1b sg1
wf-7/2 #w1d sg2
wf-8/2 #w1e 002
j.angielski-11/ #11A 414
j.niemiecki-13/ #11N 408
j.niemiecki-15/ #13N 409
j.hiszpański-19/ #11H 316
wf-20/ #w1a s
wf-22/ #w1c 001
wf-1/2 #w11 sg1
j.angielski-2/2 #1A2 304
j.angielski-4/2 #1A4 407
wf-5/2 #w14 001
j.angielski-6/2 #1A6 214
j.angielski-7/2 #1A7 410B
wf-9/2 #w13 sg2
j.niemiecki-10/ #1N2 413
wf-11/ #w12 s
wf-12/ #w15 002
j.angielski-1/2 #1A1 112
j.angielski-3/2 #1A3 410B
wf-4/2 #w1b sg1
j.angielski-5/2 #1A5 304
wf-7/2 #w1d 001
wf-8/2 #w1e sg2
j.niemiecki-9/2 #1N1 406
wf-20/ #w1a s
wf-22/ #w1c 002
historia JR 308
4 10:50-11:35 j.angielski-1/2 #1A1 112
j.angielski-3/2 #1A3 316
j.angielski-5/2 #1A5 304
j.niemiecki-9/2 #1N1 406
j.niemiecki-12/ #12N 408
j.niemiecki-16/ #14N 409
j.angielski-20/ #12A 214
j.francuski-21/ #11F 305
j.francuski-22/ #12F N
j.rosyjski-23/ #11R 208
matematyka JZ 207 informatyka-1/2 JM 403
informatyka-2/2 EA 404
wok ZE 303 wf-1/2 #w11 sg1
j.angielski-2/2 #1A2 304
j.angielski-4/2 #1A4 407
wf-5/2 #w14 sg2
j.angielski-6/2 #1A6 214
j.angielski-7/2 #1A7 410B
wf-9/2 #w13 001
j.niemiecki-10/ #1N2 413
wf-11/ #w12 002
wf-12/ #w15 b
5 11:45-12:30 wos JK 307 fizyka LT 210 historia JR 308 j.angielski-2/2 #1A2 304
j.angielski-4/2 #1A4 407
j.angielski-6/2 #1A6 214
j.angielski-7/2 #1A7 410B
j.niemiecki-10/ #1N2 413
j.angielski-11/ #11A 414
j.niemiecki-13/ #11N 408
j.niemiecki-15/ #13N 409
j.hiszpański-19/ #11H 316
j.angielski-1/2 #1A1 112
j.angielski-3/2 #1A3 410B
wf-4/2 #w1b sg1
j.angielski-5/2 #1A5 304
wf-7/2 #w1d sg2
wf-8/2 #w1e 002
j.niemiecki-9/2 #1N1 406
wf-20/ #w1a s
wf-22/ #w1c 001
6 12:50-13:35 podst przed. EA 404 podst przed. EA 404 chemia EN 314 biologia KC 113 matematyka JZ 207
7 13:45-14:30 religia-1/2 #1r3 008
j.łaciński-7/2 #11Ł 413
edu dla bezp DZ 008 DSD-10/ #D1 411 wf-1/2 #w11 sg1
wf-5/2 #w14 sg2
wf-9/2 #w13 001
wf-11/ #w12 s
wf-12/ #w15 002
j.niemiecki-16/ #14N 409
j.angielski-20/ #12A 214
j.francuski-21/ #11F 305
j.francuski-22/ #12F N
j.rosyjski-23/ #11R 208
 
8 14:40-15:25 wdżwr-1/2 #wż1 113 podst.psych.-1/2 #pp1 113
mat. użyt.-10/ #mu1 203
DSD-10/ #D1 411 el. prawa-5/2 #1ep 209
j.francuski-14/ #1fd 305
j.rosyjski-15/ #1rd 208
 
9 15:35-16:20   teatr-3/3 #12T 401      
Obowiązuje od: 10 września 20128 roku (v.12)
Drukuj plan
wygenerowano 07.09.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum