2c2 2humanistyczny z edukacją kulturową/językową
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka-4/3 #2m6 205
matematyka-9/3 #2m2 207
religia-3/3 #2r1 008
j.francuski-14/ #2fd 305
j.rosyjski-15/ #2rd 208
r_j.polski JO 209 r_geografia-2/3 #Rg2 315
r_matematyka-4/3 #Rm2 205
r_biologia-7/3 #Rb2 110
r_j.polski JO 209
2 8:55- 9:40 j.angielski-1/3 #2A1 304
j.angielski-3/3 #2A3 316
j.angielski-4/3 #2A4 214
j.angielski-5/3 #2A5 407
j.angielski-7/3 #2A7 412
j.angielski-11/ #21A 414
j.niemiecki-16/ #24N 413
j.niemiecki-17/ #25N 406
j.rosyjski-24/ #22R 208
j.francuski-31/ #23F 305
j.angielski-2/3 #2A2 112
j.angielski-6/3 #2A6 414
j.angielski-8/3 #2A8 412
j.niemiecki-9/3 #2N1 411
wf-10/ #w23 001
wf-21/ #w21 sg1
wf-22/ #w22 sg2
wf-25/ #w24 002
wf-26/ #w25 b
zaj z wych Ro 008 r_geografia-2/3 #Rg2 315
r_matematyka-4/3 #Rm2 205
r_biologia-7/3 #Rb2 110
r_informat.-16/ #Ri2 403
r_hist.szt.-19/ #Rs2 309
r_angielski-26/ #Ra1 112
r_angielski-27/ #Ra2 412
j.polski JO 209
3 9:50-10:35 j.angielski-2/3 #2A2 112
j.angielski-6/3 #2A6 414
j.angielski-8/3 #2A8 412
j.niemiecki-9/3 #2N1 411
j.niemiecki-13/ #21N 406
j.niemiecki-14/ #22N 413
j.niemiecki-15/ #23N 409
j.francuski-18/ #21F 305
j.francuski-19/ #22F 306
j.rosyjski-23/ #21R 208
j.polski JO 209 matematyka-4/3 #2m6 205
matematyka-9/3 #2m2 207
r_j.polski JO 209 r_geografia-2/3 #Rg2 315
r_biologia-7/3 #Rb2 110
r_informat.-16/ #Ri2 403
r_hist.szt.-19/ #Rs2 309
r_angielski-26/ #Ra1 112
r_angielski-27/ #Ra2 412
4 10:50-11:35 r_wos Bu 310 j.polski JO 209 j.angielski-1/3 #2A1 304
j.angielski-3/3 #2A3 410B
j.angielski-4/3 #2A4 214
j.angielski-5/3 #2A5 407
j.angielski-7/3 #2A7 412
wf-11/ #w2a 115
wf-12/ #w2b sg2
wf-20/ #w2d b
wf-21/ #w2e 001
j.angielski-1/3 #2A1 304
j.angielski-3/3 #2A3 410B
j.angielski-4/3 #2A4 214
j.angielski-5/3 #2A5 407
j.angielski-7/3 #2A7 412
wf-11/ #w2a 008
wf-12/ #w2b sg2
wf-20/ #w2d b
wf-21/ #w2e 001
matematyka-4/3 #2m6 205
matematyka-9/3 #2m2 207
5 11:45-12:30 r_wos Bu 310 r_geografia-2/3 #Rg2 315
r_matematyka-4/3 #Rm2 205
r_biologia-7/3 #Rb2 110
r_informat.-16/ #Ri2 403
r_hist.szt.-19/ #Rs2 309
r_angielski-26/ #Ra1 112
r_angielski-27/ #Ra2 412
j.angielski-2/3 #2A2 112
j.angielski-6/3 #2A6 414
j.angielski-8/3 #2A8 412
j.niemiecki-9/3 #2N1 411
wf-10/ #w23 001
wf-21/ #w21 sg1
wf-22/ #w22 sg2
wf-25/ #w24 002
wf-26/ #w25 b
hist. i sp. JR 308 r_wos Bu 310
6 12:50-13:35 r_j.polski JO 209 r_geografia-2/3 #Rg2 315
r_matematyka-4/3 #Rm2 205
r_biologia-7/3 #Rb2 110
r_informat.-16/ #Ri2 403
r_hist.szt.-19/ #Rs2 309
r_angielski-26/ #Ra1 112
r_angielski-27/ #Ra2 412
hist. i sp. JR 308 r_j.polski JO 209 wf-10/ #w23 001
j.angielski-11/ #21A 414
j.niemiecki-16/ #24N 413
j.niemiecki-17/ #25N 406
wf-21/ #w21 sg1
wf-22/ #w22 sg2
j.rosyjski-24/ #22R 208
wf-25/ #w24 002
wf-26/ #w25 b
j.francuski-31/ #23F 305
7 13:45-14:30 j.polski JO 209 r_wos Bu 310 przyroda-2/3 #2p1 213 przyroda-2/3 #2p2 112 wf-11/ #w2a 112
wf-12/ #w2b sg2
j.niemiecki-13/ #21N 406
j.niemiecki-14/ #22N 413
j.niemiecki-15/ #23N 409
j.francuski-18/ #21F 305
j.francuski-19/ #22F 304
wf-20/ #w2d b
wf-21/ #w2e 001
j.rosyjski-23/ #21R 208
8 14:40-15:25 mat. stosow.-1/3 #ms1 203
religia-3/3 #2r1 008
w el fil.-4/3 #ef1 308
j.łaciński-7/3 #21Ł 413
el. prawa-5/3 #2ep 208
DSD-10/ #D23 411
j.francuski-14/ #2fd 305
j.rosyjski-15/ #2rd 208
DSD-10/ #D23 411
wp do sztuki-16/ #wds 309
religia-4/3 #2r2 008
9 15:35-16:20   teatr-3/3 #12T 401 religia-4/3 #2r2 008 DSD-10/ #D23 411  
Obowiązuje od: 10 września 20128 roku (v.12)
Drukuj plan
wygenerowano 07.09.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum